Paarden Osteopathie Maartje

Wat is osteopathie eigenlijk?

Osteopathie bij paarden is een behandelingswijze waarbij er gebruik wordt gemaakt van het natuurlijk evenwicht van het lichaam. Een disbalans in dit  evenwicht kan door verschillende factoren zorgen voor klachten bij het paard. 

Een osteopaat die goede anatomische kennis heeft van het paardenlichaam kan met zachte behandeltechnieken zorgen voor een herstellend evenwicht in het lichaam. Zonder gebruik te maken van medicatie. 

Geschikt voor mijn paard?

Osteopathie kan zinvol zijn bij meerdere problemen. Een paard kan tijdens het trainen op verschillende manieren laten blijken dat het problemen heeft in zijn lijf. Dit kan bijvoorbeeld naar voren komen door de volgende symptomen: 

  • Singelnijd
  • Wisselende kreupelheid
  • Niet of minder goed inbuigen links of    rechts
  • Verkeerd of overkruist aangalopperen
  • Problemen met benen geven bij de hoefsmid
  • Verzet tijdens het rijden 
  • Verandering van gedrag. 


Eén of meerdere symtomen kan een teken zijn voor een disbalans in het lichaam van je paard. Het is dan goed om je paard osteopatisch na te laten kijken.

Waar kan een osteopaat in helpen? 

 
Een osteopaat zal het hele lichaam van het paard onderzoeken. Het lichaam werkt osteopatisch in drie deelsystemen:

  • Pariëntaal systeem (gewrichten en spieren)
  • Visceraal systeem (organen) 
  • Craniaal systeem (schedel en hersenvliezen).  


Deze 3 systemen hebben een invloed op elkaar. Door het oplossen van een blokkade komt de natuurlijke beweeglijkheid van weefsels weer terug en kan het lichaam genezen. Meestal is 1 of 2 behandelingen voldoende om het lichaam te herstellen. 

Omdat een osteopatische behandeling geen symptomatische behandeling is, maar een oorzakelijke aanpak heeft, mag er ook geen ogenblikkelijk resultaat verwacht worden. Geef het paardenlichaam na de behandeling ca 6-8 weken de tijd om het evenwicht weer terug te vormen. 

Aangesloten bij het NVDO (Nederlandse Vereniging Dierosteopathie) Dit betekent dat ik een gediplomeerd dier Osteopaat ben met een vooropleiding als humaan Fysiotherapeut. Via de beroepsvereniging zal ik verschillende bijscholingen volgen en zijn er korte lijnen met meerdere dierosteopaten aangesloten bij het NVDO. NVDO bevordert de ontwikkelingen en toepassing van dierosteopathie. De NVDO streeft naar erkenning en bescherming van het beroep dierosteopaat. 

Rollen in de wei

 Het rollen in de weide of paddock kan een indicatie van de lenigheid en mobiliteit in de rug van het paard geven.Goed om dat rollen eens te observeren;

-Hoe zakt je paard door zijn benen naar de grond? 
-Rolt je paard door naar links of rechts of blijft hij/zij aan 1 kant rollen?
-Hoe gaat het omhoog komen na het rollen?
-Rolt je paard überhaupt nog in de weide of paddock?
-Hoe schudt je paard zich uit na het rollen? Gebruikt hij heel zijn lichaam of alleen het hoofd/ de hals?

Bij een verminderde mobiliteit in de rug door blokkades kan het voor een paard moeilijker zijn om goed om te rollen, op te staan en uit te schudden. Leuk om je paard eens in de weide te observeren! Dit kan al veel informatie geven over zijn/haar gezondheid. Het betekent natuurlijk niet ALTIJD dat het paard blokkades heeft bij het niet goed doorrollen. Er kunnen meer factoren meespelen. Door vaker je paard te observeren in de weide kan je al veel zien over gedrag en evt problemen aan zijn/haar lijf.


Rugproblemen bij je paard

Er zijn veel paarden in de sport met rugklachten. We leggen er een zadel op, gaan erop rijden en worden recreatief of in de sport getraind. Veel factoren die dus belangrijk zijn bij een goed functionerend lichaam van je paard.

- Het zadel
- De ruiter

- De belasting van de training

- Een goed functionerend lichaam van het paard.

Al deze factoren moeten dus in balans zijn.

Het is daarom voor mij als Osteopaat belangrijk om al deze factoren mee te nemen in samenwerking met een zadelmaker, dierenarts en de ruiter/eigenaar. 

Een paard laat vaak met subtiele signalen zien dat hij/zij ergens last heeft in het lijf. Zoals minder goed inbuigen links of rechts, verkeerd aangalopperen, irritatie op het been van de ruiter. Wanneer je hier niet adequaat op reageert zal het paard steeds duidelijker worden in de communicatie (zoals bokken, steigeren, bijten). 
Daarom is het belangrijk om je bewust te worden van de kleine subtiele signalen die het paard je geeft en je paard preventief een aantal keer in het jaar te checken door een dierenarts, zadelmaker, osteopaat en/of fysiotherapeut.