Paarden Osteopathie Maartje

Wat is osteopathie eigenlijk?

Osteopathie bij paarden is een behandelingswijze waarbij er gebruik wordt gemaakt van het natuurlijk evenwicht van het lichaam. Een disbalans in dit  evenwicht kan door verschillende factoren zorgen voor klachten bij het paard. 

Een osteopaat kan met zachte behandeltechnieken zorgen voor een herstellend evenwicht in het lichaam. 

Geschikt voor mijn paard?

Osteopathie kan zinvol zijn bij meerdere problemen. Een paard kan tijdens het trainen op verschillende manieren laten blijken dat het problemen heeft in zijn/haar lijf. Dit kan bijvoorbeeld naar voren komen door de volgende symptomen: 

  • Singelnijd
  • Wisselende kreupelheid
  •  Niet of minder goed inbuigen links of rechts
  •  Verkeerd of overkruist aangalopperen
  •  Problemen met benen geven bij de hoefsmid
  •  Verzet tijdens het rijden 
  • Verandering van gedrag. 


Eén of meerdere symptomen kan een teken zijn van een disbalans in het lichaam van je paard. 

Waar kan een osteopaat in helpen? 

 
Een osteopaat zal het hele lichaam van het paard onderzoeken. Het lichaam werkt osteopatisch in drie deelsystemen:

  • Pariëntaal systeem (gewrichten en spieren)
  • Visceraal systeem (organen) 
  • Craniaal systeem (schedel en hersenvliezen).  


Deze 3 systemen hebben een invloed op elkaar. Door het oplossen van een blokkade komt de natuurlijke beweeglijkheid van weefsels weer terug en kan het lichaam genezen. Meestal is 1 of 2 behandelingen voldoende om het lichaam te herstellen. 

Omdat een osteopatische behandeling geen symptomatische behandeling is, maar een oorzakelijke aanpak heeft, mag er ook geen ogenblikkelijk resultaat verwacht worden. Geef het paardenlichaam na de behandeling ca 6-8 weken de tijd om het evenwicht weer terug te vormen. 

Aangesloten bij het NVDO (Nederlandse Vereniging Dierosteopathie) Dit betekent dat ik een gediplomeerd dier Osteopaat ben met een vooropleiding als humaan Fysiotherapeut. Via de beroepsvereniging zal ik verschillende bijscholingen volgen en zijn er korte lijnen met meerdere dierosteopaten aangesloten bij het NVDO. NVDO bevordert de ontwikkelingen en toepassing van dierosteopathie. De NVDO streeft naar erkenning en bescherming van het beroep dierosteopaat.